อัพเดทราคา Chanel 2017! [Chanel price updated 2017]

เป็นที่รู้กันว่า Chanel จะไม่ใส่ราคาสินค้าไว้ใน official website ของแบรนด์

และราคาของกระเป๋ารุ่นต่างๆ เกือบทุกรุ่นจะสูงขึ้นทุกปี และเหมาะจะซื้อไว้ขายต่อมาก

วันนี้จะมาอัพเดตราคากระเป๋า chanel กัน

Chanel Bags Price updated  @march 2017 Paris

CHANEL BAG PRICES PRICE USD PRICE EU PRICE THB
Chanel Small Classic Flap Bag $4700 4100 ฿162,000
Chanel Medium/Large Classic Flap Bag $4900 4260 ฿169,000
Chanel Jumbo Classic Flap Bag $5500 4750 ฿190,000
Chanel Maxi Classic Flap Bag $6000 5160 ฿207,000
Chanel Small Boy Quilted Flap Bag $4300 3420 ฿148,000
Chanel Old Medium Boy Quilted Flap Bag $4700 3720 ฿162,000
Chanel Medium Plus Boy Quilted Flap Bag (New Medium) $5200 4150 ฿180,000
Chanel Large Boy Quilted Flap Bag $5500 4450 ฿190,000

In order to be irreplaceable, you must always be different

-Coco Chanel-


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s